PO – PÁ 8:00 – 17:00

(86) 159 6789 0123

BÝT V KONTAKTU
Domů > Blog >

svařovací generátor vs. normální generátor: odhalování rozdílů

2024-01-24

Mezi průmyslovými odvětvími, která se silně spoléhají na generátory, má svářečský průmysl jedinečnou perspektivu. Svářeči jsou architekty oceli a potřebují víc než jen normální generátor, potřebují svařovací generátor, který může poskytnout stabilní a spolehlivý zdroj elektrického proudu. Jakékoli kolísání, dokonce i sebemenší narušení, může narušit oblouk a způsobit poškození svaru – to je nepřijatelné v průmyslu, kde je pevnost a přesnost rozhodující.

Nyní tedy vyvstává otázka – jsou normální generátory vhodné pro tento kritický úkol? Tento článek si klade za cíl odpovědět na tyto zajímavé otázky. Při čtení tohoto článku pochopíte základní aspekty normálních generátorů a svařovacích generátorů – jejich úvod, klady a zápory, aplikace, a co je nejdůležitější, jejich rozdíly a podobnosti.

svařovací generátory

Svářecí generátor vyrábí elektřinu pro svařování, aniž by se spoléhal na elektřinu ze sítě. Svařovací generátor může napájet vaše svařovací zařízení, kdekoli je potřeba, naplněním palivové nádrže, stejně jako normální generátor. Jeho srdcem je motor (naftový, benzínový nebo propanový), který pohání alternátor k výrobě elektřiny.

Na rozdíl od konvenčních generátorů jsou však svařovací generátory speciálně navrženy tak, aby usnadnily svařovací procesy, včetně svařovacích technik inertního kovu (MIG), wolframového inertního plynu (TIG) a ručního svařování (svařování v ochranné atmosféře nebo SMAW). 

Svařovací funkce se zaměřuje na výrobu vysokého výstupního proudu při dostupném svařovacím napětí (typicky v rozsahu 20-100 voltů), čímž je možné roztavit kov a vytvořit pevné a odolné spoje.

Když se dvoufunkční systém přepne do režimu standardního napájení, cíl se přesune z vysokého proudu a nízkého napětí na nižší proud a vyšší napětí, vhodné pro provoz spotřebičů a nářadí.

přenosný svařovací generátor

Výhody a nevýhody svařovacích generátorů

výhoda:

  • Všestrannost : Když se svařovací generátor nepoužívá, může tento generátor napájet věci, jako jsou světla, nástroje atd. Nástroje, které potřebujete, můžete přímo zapojit a běžně je používat.

  • Mobilita : Konstrukce výztuže pro svářečské prostředí, vydrží hrubé zacházení.

  • Trvanlivost : Svařovací generátory vydrží vysoké úrovně opotřebení, zejména spojené s náročnými svařovacími procesy, a jsou často používány v drsných prostředích.

Nevýhody:

  • Cena : Vzhledem k jejich dvojí funkčnosti mohou být tyto generátory dražší než normální generátory.

  • Spotřeba paliva : Svařovací generátory obvykle spotřebují více paliva kvůli jejich vysokým požadavkům na napětí a výkon. Proto mohou být jejich provozní náklady vyšší.

  • Údržba : Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější stroje než běžné stroje, jsou požadavky na údržbu vyšší.

Aplikace svařovacích generátorů

Díky široké škále funkcí mají svařovací generátory širokou škálu aplikací. Jsou široce používány ve stavebnictví a těžebním průmyslu, kde rozvoj infrastruktury vyžaduje výrobu a montáž na místě. Svařovací generátory lze nalézt na zádi vozidel, na staveništích, v loděnicích a dokonce i v odlehlých ropovodech.

Kromě toho v oblastech postižených katastrofou, kde jsou výpadky proudu často jedním z přímých důsledků, slouží tyto stroje jako majáky naděje, poskytují energii a zároveň pomáhají při opravách a přestavbách svařovacími operacemi.

normální generátor

Normální generátory jsou záchranným lanem při výpadcích proudu a poskytují nezbytnou energii pro různá domácí, průmyslová a rekreační odvětví. Existuje mnoho typů, které vyhovují různým potřebám: přenosné generátory, záložní generátory a invertorové generátory.

Přenosné generátory jsou kompaktní, mobilní jednotky, které jsou ideální pro krátkodobé potřeby energie, jako je kempování nebo reakce na náhlé výpadky proudu.

Záložní generátor je na druhé straně větší jednotka, která se primárně používá jako nouzové záložní napájení pro obytné nebo komerční účely. Automaticky se spustí, když je detekován výpadek proudu, což je velmi výhodné, pokud jde o udržení nepřetržitého napájení.

Invertorové generátory představují pokročilou technologii; generují střídavý proud, převádějí jej na stejnosměrný proud a poté jej invertují zpět na čistší střídavý proud, který je stabilnější a vhodný pro citlivá elektronická zařízení.

normální aplikace generátoru

Od poskytování nepostradatelné záložní energie pro domácnosti a nemocnice až po decentralizované napájení na koncertech a staveništích se normální generátory staly všudypřítomnými. Navíc je najdete na staveništích, které poskytují energii pro různé stavební stroje.

Rozdíly a podobnosti mezi svařovacím generátorem a normálním generátorem

Konverzace se stává ještě složitější, když se pozornost přesune na srovnávací analýzu svařovacích generátorů oproti konvenčním generátorům. Generátory a svařovací generátory plní různé základní funkce, ale sdílejí některé podobnosti. Klíčové podobnosti a rozdíly mezi normálním generátorem a generátorem pro svářečku jsou:

Podobnosti

Výroba elektřiny

Oba jsou schopny fungovat jako záložní zdroj energie. Mohou poskytnout zdroj energie pro různé aplikace, včetně napájení nástrojů, zařízení a spotřebičů.

Zdroje paliva

Některé druhy generátorů mohou běžet na benzín, naftu nebo propan v závislosti na modelu a požadavcích aplikace.

Kontrolní panel

Oba generátory mají obvykle ovládací panel, který umožňuje uživatelům sledovat a upravovat parametry, jako je napětí a proud. Součástí desky mohou být i vývody pro připojení elektrického zařízení.

Rozdíly

Základní funkce

Základní funkční rozdíl mezi svařovacími generátory a normálními generátory je jejich primární výstup. Primárním účelem normálního generátoru je vyrábět elektřinu pro všeobecné použití. Na druhé straně svařovací generátor je navržen tak, aby sloužil dvojím funkcím: svařování a výrobě energie. Integruje svařovací stroj s generátorem do jednoho celku. Schopnost svařovacího generátoru přepínat mezi funkcí poskytování běžného napájení a dodáváním svařovacího proudu je podstatný rozdíl.

Výstupní výkon

Pokud jde o výkon, konvenční generátory se obvykle pohybují od 2 000 do 10 000 wattů. Pro srovnání svařovací generátory vykazují vyšší výkon, nominálně mezi 3 000 a 15 000 watty, který je nezbytný pro udržení stabilního svařovacího oblouku.

Typ výstupu

Při srovnání je třeba poznamenat typ výstupu – AC (střídavý proud) a DC (stejnosměrný proud). Konvenční generátory primárně poskytují střídavý proud vhodný pro většinu domácích a komerčních spotřebičů. Pro svařovací operace je však DC často ideální, protože poskytuje stabilní oblouk a lepší průvar.

Stabilita výstupu

Stabilita výstupu, vyjádřená jako celkové harmonické zkreslení (THD), je klíčovým parametrem v tomto srovnání. THD je měřítkem čistoty výstupu napájecího zdroje. Čím nižší je hodnota THD, tím je napájecí zdroj čistší a stabilnější. Svařovací generátory mají obvykle úrovně THD pod 5 %, takže jsou ideální pro svařovací činnosti, protože poskytují stabilnější a čistší zdroj energie. Většina konvenčních generátorů (pokud se nejedná o invertorové typy) bude pravděpodobně vykazovat vyšší THD, což je může učinit méně vhodnými pro citlivá elektronická zařízení a určité průmyslové operace.

Svařovací dovednosti

Normální generátor: Normální generátor nemá svařovací schopnost. Nelze jej použít pro proces svařování.

Svářecí generátor: Tento typ generátoru zahrnuje svařovací schopnosti a je vybaven základními funkcemi pro různé techniky svařování, včetně tyčového, MIG, TIG a dalších.

Parametry svařování

Normální generátor: Normální generátor nemá žádné parametry svařování, které by bylo možné ovládat, protože není určen pro svařování.

Svářecí generátor: Patří sem parametry svařování, jako je proud, napětí a ovládací prvky pro nastavení svařovacího procesu.

Pracovní cyklus

Normální generátor: Pracovní cyklus není pro normální generátor relevantní specifikací.

Svářecí generátor: Svářecí generátory mají pracovní cyklus, který udává, jak dlouho mohou pracovat při pevném proudu, než vychladnou.

Srovnání použití a aplikací

Primární účel těchto dvou generátorů je odlišný. Svařovací generátor je navržen speciálně pro svařovací aplikace jiné než napájení. Často se používá ve stavebnictví, výrobě a opravách. Mezitím jsou normální generátory všude, včetně obchodů, domácností, trhů, nemocnic atd.

Přenositelnost a velikost

Kategorie normálních generátorů a svařovacích generátorů se liší velikostí a přenosností. Obecně řečeno, konvenční generátory mají tendenci být lehčí a přenosnější, zvláště když jsou přenosné nebo invertorové. Svařovací generátory se však dodávají v různých tvarech a velikostech, aby vyhovovaly různým požadavkům – některé se zaměřují na přenosnost pro provoz na místě, zatímco jiné jsou těžší a větší a upřednostňují vyšší výkon pro průmyslové použití.

Náklady a údržba

Nakonec jsou tu náklady a údržba. Svařovací generátory mají oproti běžným generátorům obvykle vyšší cenu kvůli složité konstrukci a dvojím funkcím. Navíc, protože se jedná o spojení součástí generátoru a svařovaných součástí, mohou být požadavky na údržbu rozsáhlejší a častější.

Výběr svařovacího generátoru vs. normálního generátoru: klíčové faktory

Nyní, když již jasně rozumíme konvenčním a svařovacím generátorům, vyvstává otázka: Který si vybrat? Abychom vám s tímto procesem pomohli, je třeba zvážit několik klíčových faktorů:

  • Účel : Hlavním rozhodujícím faktorem by měl být váš hlavní účel. Pokud potřebujete proud pouze pro často používané spotřebiče a nářadí, postačí vám běžná elektrocentrála. Pokud jste však profesionální svářeč, řemeslník nebo v oboru, kde je svařování nedílnou součástí vašeho provozu, možná budete chtít zvolit svařovací generátor.

  • Požadavky na napájení : Vaše rozhodnutí musí vzít v úvahu specifické potřeby vašeho svařovacího zařízení. Pokud váš svařovací proces vyžaduje silný stejnosměrný proud, pak je svařovací generátor vaší nejlepší volbou. Mějte na paměti, že levnější konvenční generátory mohou vypadat atraktivně, ale nemusí poskytovat stabilitu výkonu potřebnou pro kvalitní svařování.

  • Rozpočet : Svařovací generátory bývají dražší než standardní generátory s podobným výkonem kvůli jejich dvojí funkčnosti a profesionálnímu výkonu. Pokud svařování není prioritou a rozpočet je omezený, může být praktickou možností konvenční generátor.

Další možností, kterou byste mohli zvážit, je invertorový generátor. Tyto generátory produkují vysoce kvalitní, stabilní výkon s extrémně nízkou úrovní THD, díky čemuž jsou vhodné pro použití v citlivých elektronických zařízeních. Obvykle jsou lehčí, tišší a úspornější, ale obvykle nemají vysoký výstupní výkon jako některé konvenční generátory nebo svařovací generátory.

na závěr

Svařovací generátory a normální generátory jsou oba silné, ale v různých situacích slouží různým účelům. Váš výběr bude záviset na vašich konkrétních provozních potřebách.

Nyní, pro prodejce generátorů v publiku, možná zvažujete výběr správného generátoru, který splňuje požadavky trhu – ať už se jedná o svařovací generátor nebo konvenční generátor, BISON vás zve, abyste se obrátili na náš zkušený prodejní tým. Poskytujeme pokyny a rozsáhlou knihovnu produktů, které vám pomohou činit správná rozhodnutí a zajistit, aby vaše produkty byly plně v souladu s potřebami trhu.

Nejčastější dotazy

Můžete pro svařování použít normální generátor?

Správná odpověď není vždy „ano“. Zapojte jakoukoli invertorovou svářečku do generátoru, který udělá nějakou práci. Ne všechny stroje však mají ochranu nezbytnou k tomu, aby se z dlouhodobého hlediska předešlo poškození „špinavým“ nebo nepředvídatelným zdrojem napájení generátoru.

Mohu použít svářecí generátor jako normální generátor?

Jasně že můžeš! Nejvýznamnější výhodou svářečky je její schopnost fungovat jako samostatný generátor, což vám ušetří místo, peníze a starosti s provozem dvou samostatných strojů. Když tedy stroj nepoužíváte ke svařování, můžete výkon generátoru použít k práci s osvětlením, nouzovým napájením nebo elektrickým nářadím. Zařízení a spotřebiče můžete zapojit přímo do jeho zásuvek jako obvykle.

Je svářečský generátor AC nebo DC?

Hlavní rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým napájením ve svařovacích generátorech spočívá v jejich vlastnostech a aplikacích. Stejnosměrné napájení je spolehlivější a efektivnější, díky čemuž je ideální pro tlusté kovové díly a venkovní svařování.

Podíl :
vivian

VIVIAN

Jsem oddaný a nadšený prodejce ze společnosti BISON a jsem zde, abych se podělil o své rozsáhlé zkušenosti. Umožní vám získat naše odborné rady a bezkonkurenční zákaznický servis.

Bison podnikání
Žhavé blogy

svařovací generátor vs. normální generátor: odhalování rozdílů

Pochopíte základní aspekty normálních generátorů a svařovacích generátorů - jejich představení, klady a zápory, aplikace a hlavně jejich rozdíly a podobnosti.